งาน Fibre Optics โซนผลิต โรงงานปูนกาวสัญชาติฝรั่งเศส นิคมอุตสาหกรรม หนองแค

 โรงปูน ฝุ่นปูนคลุ้งไปทั่ว ไม่เว้นแม้แต่ในตู้ Wallrack ที่มีอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก สวิทซ์ และ Media Converter สุดท้ายก็ไม่รอด พังเพราะความชื้นผสมฝุ่นปูน จึงต้องเปลี่ยนเป็น Gbic กับ Managed Switch ดีๆ เราเลือก CISCO SG300-10E เข้าไป พร้อม MGBLH1 Mini GBIC เข้าไปแก้ปัญหา และทำ VLAN ใหม่
 เก็บกวาด ทำความสะอาด ดูดฝุ่นปูน เพื่อจะได้จัดระเบียบสาย LAN และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ


Powered by Blogger.