Header Ads

IT SERVICE AND SUPPORT ESPECIALY VIRTUALIZATION, VMWARE, STORAGE, SERVER, NETWORK, WIFI, NAS, IP CAMERA, IP PHONE and OFFICE INFRASTRUCTURE

FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL 02-257-7072 or mail to info@luckysmile.com

เดินท่อร้อยสาย ออกแบบเน็ตเวิร์ก WiFi โซนออฟฟิศโรงงานปูนกาวสัญชาติฝรั่งเศสในนิคมอุตฯ หนองแค

 โรงงานผลิตปูนกาว สัญชาติฝรั่งเศส ต้องทำ VPN ไปยังออสเตรเลียและออฟฟิศที่กรุงเทพฯ ต้องการเดินสาย LAN ร้อยท่อ วางเน็ตเวิร์กใหม่ จึงได้ให้ทีมเข้าไปลากสายร้อยท่อ และติดตั้ง LAN OUTLET ตามแบบทีต้องการ และทำการ Config CISCO ASA5505 ใหม่
 จะงานเล็ก งานใหญ่ ใช้ AMP ของแท้เท่านั้น ทำดี ทีเดียวจบ
 ทำงานในโรงงานต้องเป๊ะ แม้จะทำงานในโซนออฟฟิศก็ต้องทำเหมือนทำในโซนโรงงานเลย ทีมงานเราไม่มีปัญหา


Powered by Blogger.