เปลี่ยน SSD NIMBLE Storage อาคารปฏิบัติการ การบินไทย

  30 พฤศจิกายน 2564 เข้าเปลี่ยน SSD NIMBLE Storage ในห้อง DATACENTER อาคารปฎิบัติการกการบินไทย ห้อง DATACENTER อยู่ในอาคาร ติดกับโรงซ่อมเครื่องบิน ได้เห็นเครื่องบินลำใหญ่จอดนิ่งอยู่ เป็นภาพที่ดูแปลกตามาก เหมือนมีโรงจอดรถ แต่รถที่จอดคันมันใหญ่มากกกก

เมื่อผ่านการตรวจเอกสาร รับบัตร VISITOR แล้วมีเจ้าหน้าที่มารับเพื่อขึ้นห้อง DATACENTER เสียงดังอยู่ แต่การมี Earplug ช่วยเรื่องเสียงได้ดี เมื่อ Verified Serial Number เรียบร้อยแล้ว ก็ตรวจสอบ Job กับหน้างานว่า Disk ที่ต้องการเปลี่ยนตรงกันก็ทำการเปลี่ยนให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิม ไฟสีเขียวขึ้นทุกดวงNo comments

Powered by Blogger.