ระบบสำรองไฟฟ้า และ PoE Switch บางนา

ระบบสำรองไฟฟ้าของบางนา ได้ติดตั้ง UPS RACKMOUNT EMERSON ITA5KVA พร้อม Battery Pack 1 ตู้ โดยภายหลังได้เพิ่ม Battery Pack อีก 1 ตู้ เพื่อเพิ่มเวลาสำรองไฟให้นานขึ้น และได้ติดตั้ง SNMP Card เอาไว้ (.11.10) ทำการจ่ายไฟเข้าไปยังปลั๊กรางในตู้ RACK เพื่อเลี้ยงไฟ Servers, Storage, Switches ที่ใช้ในตู้ และส่งไฟเข้าไปยังตู้ Load Center เพื่อส่งไปเลี้ยง PoE Switch ที่อยู่ใต้โต๊ะทำงานทั้งชั้น 2 และชั้น 3 ตู้บนเป็น UPS ตู้ล่างเป็น Battery Pack

ตู้ Load Center ที่รับไฟมาจาก UPS ส่งไปจ่ายไฟให้ Switch ใต้โต๊ะทำงานในชั้น 2 และ 3

สายไฟออกจาก UPS มาเข้า Terminal Box เพื่อแยกไฟไปชุดปลั๊กรางในตู้ RACK และแยกไปเข้าตู้ Load Center เพื่่อจ่ายไฟไปให้ Switch ในชั้น 2 และชั้น 3

ใช้ Power Plug เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยัง UPS ให้สะดวกต่อการ MA ระบบภายหลัง


PoE Switch ที่อยู่ใต้โต๊ะทำงานชั้น 2-3 จะจ่ายไฟไปเลี้ยง CISCO SPA500 Series IPPHONE ก่อน แล้วจึงพ่วงจาก IPPHONE ไปยัง PC อีกต่อหนึ่ง เพื่อประหยัดจำนวน Port และสาย LAN ต่อพ่วงลง โดยจะต่อสาย Uplink จาก Core Switch ไปยัง PoE Switch นี้ตัวละ 2 เส้น

ในส่วนของกล้อง PoE IP Camera นั้น ใช้ไฟจาก PoE Switch ที่ต่อออกมาจากห้องเซิร์ฟเวอร์ชั้น 2 แต่มีบางจุดที่ต้อง Uplink Switch ไปใช้ร่วมกับ PoE Switch ในอาคารอื่นๆ เช่น อาคาร Advertsing ด้านหลัง โดยทำ VLAN IPCAM/ IPPHONE/ LAN เข้าไปแยกใช้

ในตอนเริ่มต้นได้มีอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่มากนัก เช่น Core Switch, Access Switch, NVR และ IP Phone Server แต่ต่อมามี NVR เพิ่ม และมี Server กับ Storage เพิ่ม ประกอบกับ Battery ที่เสื่อมสภาพ เลยระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยน จึงทำให้ Runtime Battery ลดลง เมื่อไฟดับแล้วไม่สามารถสำรองไฟได้นานเท่าเดิม จึงมีการหารือเพื่อปรับปรุงระบบสำรองไฟขึ้น

แนวทางปรับปรุง

1. ง่ายที่สุดคือ เพิ่ม Battery Pack จากเดิม มี 2 ตู้ เพิ่มอีก 6 เป็น 8 ตู้ พร้อมท้ังเปลี่ยน Battery เดิมออกให้เป็น Battery ใหม่เอี่ยมเหมือนกันทั้ง 6 ตู้ จะสำรองไฟได้ยาว 7 ชั่วโมง คำนวณจาก Load ปัจจุบันที่ 20% 1.0KVA ตาม Reference ของ UPS

จากตารางนี้ ถ้าเพิ่ม Batt จนเต็ม 8 Pack ที่ 1000W (20%) ก็ได้แค่ 7 ชั่วโมงเท่านั้น

2. เปลี่ยน UPS ใหม่เป็นรุ่น 10KVA แบบ Tower เอาตู้ Battery ไว้ห้องไฟฟ้า แล้วต่อสายไฟมาเข้า UPS ในห้องเซิร์ฟเวอร์ จะใช้  Battery Pack น้อยกว่า ได้เทคโนโลยีใหม่กว่า มีราคาเทิร์นตัวเก่าแลกตัวใหม่พิเศษ

3. วางเครื่องปั่นไฟขนาด 7KVA สำหรับเลี้ยงระบบเน็ตเวิร์กเท่านั้น ไว้ด้านนอกอาคาร ให้สตาร์ทเองเมื่อไฟดับ และดับเองเมื่อไฟมาจนนิ่งแล้ว

No comments

Powered by Blogger.