เปลี่ยนอุปกรณ์ Fibre Channel NIMBLE STORAGE โรงพยาบาลใหญ่ในเชียงใหม่

 เปลี่ยนอุปกรณ์ Fibre Channel Network Interface Card ของ NIMBLE Storage ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยน SFP ใหม่ด้วย

No comments

Powered by Blogger.