เปลี่ยน Fibre Channel Interface Card ของ NIMBLE Storage ให้กับธนาคารสีชมพู

  2 ธค 2564 เข้าเปลี่ยน Fibre Channel Interface Card ของ NIMBLE Stroage ให้กับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เป็นอาคาร DATACENTER แยกออกจากอาคารอื่น 


ก่อนเข้าต้องส่งผลตรวจ ATK ให้ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับบัตรประชาชน และมีเจ้าหน้าที่ลงมารับเพื่อขึ้นไปห้อง DATACENTER
No comments

Powered by Blogger.